Bygg en strategisk kultur

Strategi er både noe man har, og noe man gjør. Å bygge en strategisk kultur kan bety alt for å sikre gode resultater over tid for din organisasjon. I del 1 av denne serien, Alle har en strategi, men jobber vi strategisk? så vi nærmere på forskjellen på selve strategien, og en strategisk kultur

En god, strategisk kultur har en dynamisk, framtidsrettet innstilling med grundig planlegging og løpende analyse. 

Så, hvordan bygger man en strategisk kultur?

Sammen for suksess 

Samarbeid som mål

Finn prosjekter og kampanjer hvor målet er samarbeid, like mye som det er å produsere noe. Du har råd til å satse mer på kvalitet hvis du lager innhold og kampanjer med høy gjenbruksverdi. Det er verdt å investere tid i å skape team som samarbeider godt.

Heiakultur

Skap en ‘heia-kultur’ sammen. Feire suksess og markèr milepæler ordentlig! Det betyr å ta tid fra hverdagen, samle folk, og rett og slett spise kake oftere.  

Backing fra toppen

Sørg for at hele ledelsen i organisasjonen forstår og støtter retningen og jobben som gjøres i fundraising-avdelingen. Hvis de viser at de har lagt merke til hva som foregår, er det enda bedre.

Det å lov å feile!

Prøve og feile over tid

I en strategisk kultur er det skapt rom for alle til å prøve og feile over tid. Det kan til og med være en sunnhetstegn at man har noe mislykket å dele – så lenge man har en overordnet plan for å komme i mål til tross for det. De gangene det ikke kommer i mål, må vi ha en god kultur for å faktisk lære av feilene og implementere endringer

Felles ansvar

Skap en kultur hvor alle føler at de deler ansvar for det som ikke går bra, og ikke er redd for å ta det opp. Lære av feil sammen. Det er viktig at selv det vanskeligste problemet blir snakket åpent om, og at alle ser at det å trekke ned ikke foregår uten at det bemerkes. Alle holder hverandre ansvarlig for frister og kommuniserer tydelig hva som skjer hvis frister ikke respekteres. 

Jobb med folk, ikke mot

Venn av b.bold og endrings-ekspert Lucy Gower forklarer at det blir feil å ta for gitt at alle er komfortable med nye måter å jobbe på. Det kan fort oppleves som en trussel i hjernen, og føre til en «kjemp eller flykt»-respons. Jobb sammen med hele teamet for å sørge for at alle er komfortable med en ny retning og måter å jobbe på,

Kartet skal passe terrenget

Er strategien forstått og kjent?

Sjekk at strategien er godt forstått og operativ ved å snakke om det jevnlig og spør om alle vet hva status og målsettinger er til enhver tid. Ta jevnlige sjekk-inn møter hvor strategien er eneste tema. Disse kan være korte og hyppige, og / eller større og mer formelle kvartalsvise strategisamlinger. Her skal det være plass til åpne diskusjoner og kritiske spørsmål i alle retninger, også til ledelsen. Mål må alltid være tydelige, målbare, og realistiske. Utydelige mål kan skrinlegges eller forbedres over tid.

Juster underveis

La tallene styre tempoet. Eventuelle justeringer av strategien underveis bør tas sammen. Hvis det er ekstra god framgang, ikke flytt målstreken med mindre alle involverte gir full støtte til det. Å kunne senke skuldrene litt etter å ha strevet og jobbet hardt over tid burde være en belønning fordi man ligger over forventninger, framfor et signal for å umiddelbart øke ambisjonsnivået. Gjør det til en vane å alltid en plan B klart for store prosjekter, i tilfelle det uventede skjer.

Frem i lyset!

Strategien lever ikke i skuffen, men i hodene til alle involverte. Veggen er bedre enn skuffen! Et tips er å rett og slett få målsettinger opp på kontoret med god gammeldags penn og papir, som holdes oppdatert daglig. Da Sykepleie på hjul skulle samle inn til en ny bil, skapte de mye entusiasme internt med tusj og papir.

Riktige verktøy i verktøykassen

Oppdater jevnlig

Få på plass gode verktøy som gir alle mulighet til å få en løpende statusoppdatering. Ideelt sett bør alle få en klar oversikt over hva som skjer denne dagen, denne uken, dette kvartalet, dette året, og fram mot det nåværende strategiens endepunkt som er gjerne litt fram i tid.

Bruk tilgjengelige systemer

Utnytt alle mulighetene i systemer og verktøy. Mange har tilgang til verktøy for rapportering, analyse og mye mer gjennom CRM-systemet og andre systemer, men av diverse grunner brukes ikke disse aktivt. Å utnytte alle mulighetene som man har tilgang til krever investering av tid og motivering av ansatte som må finne ut av det

Langsiktige investeringer i folk

Invester i kompetanse og læring, det vil si sett av midler og tid til det. Det stimulerer en kultur hvor folk føler seg verdsatt og i ferd med å mestring nye ting.

En varig innovasjonskultur

Sikt mot en innovasjonskultur hvor alle er åpne for å prøve å gjøre ting på nye måter, og har masse anledninger til å teste ut idéene sine. Skape en kultur hvor samarbeid er naturlig, hvor det er kort vei til å idemyldre sammen og skape noe nytt . Det betyr å unngå at ansatte er fastlåst i tenkemåten og forventer arbeidsdag som er forutsigbar. 

Flytende rollefordeling

Test ut forskjellige måter å samarbeide, og måter å organisere teamet. Det kan hende at ansatte skal få anledning til å bytte roller midlertidig, eller sitte i helt andre samarbeidskonstellasjoner permanent. Bryt opp siloer på enten midlertidig eller permanent basis, som et grep for å forbedre samarbeidsklimaet. Noen organisasjoner har faktisk tatt steget å bryte opp hele avdelinger og samle ansatte med forskjellige kompetanse i tverrfaglig team, framfor en tradisjonell avdeling-struktur. Nytenkende er regelen, ikke unntaket

Å bygge en bedre og mer strategisk kultur sammen er selvfølgelig noe som tar tid. Det er hos de organisasjoner hvor strategien lever og er en del av hverdagen, at flere trives og er mest mulig motiverte. Resultatene følger etter

En god teamkultur er virkelig et kinderegg, så hvorfor ikke begynne med en gang?