strategisk plan

En robust og gjennomtenkt strategi er nøkkelen i all fundraising. Vår gjennomarbeide strategimodell hjelper deg gjennom hele prosessen, fra a til å. Her vil du få en operativ strategi som umiddelbart kan settes i live. 

Strategiprosessene passer både for organisasjoner som ønsker å komme i gang med fundraising, og etablerte organisasjoner som ønsker å videreutvikle sin strategi. 

Dette er noe av det vi går igjennom i prosessen:

• Innhente og bearbeide innsikt

• Det unike for organisasjonen: definer innsamlingsområder

• Tiltaksplan og kanaler

• 5 års budsjett, med tre scenarioer

• Eventuell bistand på vedtak og forankring