innsikt

Her kan du virkelig skinne, og få et forsprang til de andre organisasjonene. Vi hjelper deg gå fra beslutninger basert på gammel vane og antakelser, til hardbarka inntektsbasert tilnærming. Uavhengig av CRM-systemet du bruker sørger vi for at du har de målingen du trenger for effektiv fundraising. 

Noe av det vi hjelper deg med:

• Definere KPI og måltall

• Skape en innsiktsbasert fundraisingavdeling

• Bruke innsikten for å få budsjettene du trenger