giverreise

Hva gjør du når gaven kommer inn på konto? Med til sammen over 30 år i bransjen vet vi viktigheten av å gi givene dine behandlingen de fortjener. Vi jobber med å sette opp en giverreise som setter dette i system. Her vil vi blant annet se på automatiseringer, innholdsproduksjon, lojalitetstiltak, inntektsgivende aktiviteter. Resultatet er økte inntekter og mindre frafall. 

Noe av det vi kan hjelpe deg med:

• Oppsett av giverreisen

• Dialog med CRM- og nettiside-leverandør

• Innholdsproudsjon og historiefortellingen

• Måle effekten av dine tiltak