Bli med b.bold og venner til fjells

SPØRSMÅL? TA KONTAKT:

«Kombinasjonen av å jobbe med våre spesifikke utfordringer og å lære mer om fundraising generelt, gir et veldig godt grunnlag for å jobbe videre med å skaffe inntekter.  Fine omgivelser, og gøy med avbrekk der vi fikk være ute og i aktivitet.»

-Deltaker på b.bold-stikkavtur mars 2018

MENU