I over 120 år har Frelsesarmeen gjennomført sin tradisjonsrike julegryte-aksjon. Denne gang har folk bidratt mer enn noensinne! Lær hvordan Frelsesarmeen har lyktes med å være hyperaktuelle i en pågående krise.

 

I Frelsesarmeens giverebrev til jul kunne vi lese at “Alt kommer på en gang nå. Energikrise og økte strømpriser, økte matvarepriser og økende renter (…) Mange mammaer og pappaer må be om hjelp for å skaffe nok mat til barna sine. Stadig flere står i matkø. 

Dette var bakteppet når organisasjonen skulle i gang med sin juleaksjon.

Til Frelsesarmeen kommer folk for å få mat, varme klær, og en god prat og råd for tøffe dager. Det gjelder alle slags folk. Eldre, småbarnsfamilier, ensomme, rusavhengige – og fler. Det nye før jul var at mange av de som kom, kom for første gang. Nå var det kanskje en venn eller nabo som trengte hjelp. 

Når nyhetsbildet preges av renteøkninger, rekordhøye matpriser og dystre spådommer om fremtiden, hvordan skal organisasjonen ta grep, eierskap og posisjon?

Dette er grepene vi mener Frelsesarmeen har lykkes med:

Prioritert og valgt bort 

Det er lett for en stor organisasjon som driver et bredt spekter av tilbud, til mange forskjellige målgrupper, å falle for fristelsen å snakke om altfor mange ting på en gang. 

Spesielt vanskelig kan det være når organisasjonen får såpass mye oppmerksomhet. Da er det fort gjort å tenke at “nå er det endelig en gyllen mulighet til å få snakket om det og det… så vi oppnår enda mer (spoileralert: Ville vært en dårlig ide!).

Her har Frelsesarmeen vært i særklasse. De har satt fattigdommen i fokus. De har fokusert, prioritert, tatt eierskap og vært dagsaktuelle. For det har de blitt premiert. 

Tydelig budskap og CTA 

Frelsesarmeen har snakket om fattigdom på en måte som vi kan forstå. Med lange matkøer, fortvilende personlige historier, og utdeling av matposer. Det er så enkelt – og så sterkt.

Samtidig har de evnet å bygge ut historien der det er naturlig og plass. Vi har fått innblikk i skammen som mange føler, og om mobiliseringen som trengs for å ta steget og be om hjelp. Og om hvordan matposen gjør en forskjell for mennesker utover det å bare få mat på bordet. Om omsorgen, og det langsiktige arbeidet som pågår hele året, ikke bare til jul.

Og vi givere, vi har kunnet bidra med en matkasse til en familie eller varme klær. Så enkelt, forståelig og meningsfyllt.

Godt samarbeid internt 

Frelsesarmeen har vist hva man kan få til når alle jobber mot samme mål. Her har organisasjonen stått samlet internt, og på hver sine områder bidratt til at organisasjonen snakker med samme tydelige stemme. Om fattigdom, men med berikende nyanser og variasjoner i historiefortelling. Med undersøkelser, medieutspill, og sterke personskildringer. Til og med kongelige besøk! Alt har skapt en nydelig sammenheng.

Mot til å prøve nye ting

Vi må berømme Frelsesarmeen. Vi i b.bold har vært så heldige å blant annet bidra til giverbrevet. Her har vi utfordret på budskap, CTA, tester, målgrupper og teknikker. Vi vet vi har pushet litt, men Frelsesarmeen har vært modige. De har vist at de ønsker å komme fremover, utvikle seg. Derfor er det også ekstra stas at grepene vi sammen har gjort har gitt ekstremt gode resultater.

Resultatet

Julegryta – julens varmeste dugnad – ga hele 81 millioner kroner til det viktige arbeidet – en økning på 50% sammenlignet med 2021!

Når mennesker rundt omkring i landet lurte på hvordan de kunne hjelpe folk som var i krise, ble Julegryta svaret. 

Det at Frelsesarmeen har vært så tydelig om fattigdom, gjør at når mediene trenger uttalelser, blir Frelsesarmeen den valgte aktøren. Organisasjonen er sannhetsvitnet, ekspertstemmen – de som snakker på vegne av alle de som nå står i svært krevende situasjoner.

Dette resultatet gir mennesker som trenger det, et sted å få hjelp. Et sted å få mat eller varme klær til barna sine. Litt omsorg og en god prat.

Julen er over, men tiden som kommer blir for mange ikke noe lettere. Da er det godt å vite at rekordbeløpet også kommer godt med i året som kommer. 

Vi gleder oss til å se mer fra Frelsesarmeen i tiden fremover!

 Disclaimer: Frelsesarmeen er en av b.bolds kunder. Vi har bidratt til giverbrev, og annen rådgivning i Julegryta 2022. Vi bidrar også med strategisk rådgivning for Frelsesarmeens innsamlingsarbeid ellers.

MENU